Karriere

Hvordan lande lederjobben?

Ifølge SSB var det i 2018 under en fjerdedel kvinner i topplederstillinger i Norge. Dette bekreftes igjen av World Economic Forum i rapporten Global Gender Gap Report 2020 hvor kvinner fortsatt innehar færre lederroller enn menn. Norge er ett av verdens beste land på likestilling, men vi har fortsatt en vei å gå, også i arbeidslivet og spesielt innenfor lederroller. I dette intervjuet møter du Anne Gretland, CEO i det norske programvareselskapet FotoWare.

Anne Gretland, CEO i det norske programvareselskapet FotoWare

I 2003 var Anne én av få kvinnelige ledere i Microsoft Norge med omsetningsansvar. IT-bransjen hadde da en kvinneandel på under 19 %, og Anne stilte spørsmål ved hvorfor de fleste lederne i IT-bransjen var menn.

– Jeg ville være med å endre dette. Under en internasjonal tech-konferanse bestemte jeg og en gruppe kvinnelige kollegaer oss for å ta initiativ til endring og skapte derfor ODA Nettverk, et nettverk for kvinner i IT-bransjen. Vi startet opp i 2005 og hadde da, som nå, mål om å øke andelen kvinner i tech-bransjen. Dette var lenge før sosiale medier, og det var derfor behov for å skape en møteplass for diskusjon og faglig utveksling.

Anne arbeidet frivillig i ODA Nettverk i 11 år, både som styreleder og leder av utvalgte initiativer.

– I dag er det mer enn 14 000 medlemmer i ODA Nettverk, og det er gøy å tenke på at vi har vært med å bidra til at kvinneandelen i tech-bransjen har økt fra 17 % til at den i 2019 var på 29 %.

I dag er Anne CEO i programvareselskapet FotoWare, mentor for flere kvinner i tech-bransjen, foredragsholder og arbeider fortsatt både i FotoWare og i tech-bransjen generelt med å øke kvinneandelen, spesielt innen lederstillinger.

– I FotoWare har vi nå en kvinneandel på 42 %, sammenlignet med 17 % for fire år siden, og fire av syv i ledergruppen er kvinner. Utover kjønnsbalanse så jobber vi aktivt med mangfold i forbindelse bakgrunn, nasjonalitet, språk og alder, og i dag representerer vi 15 nasjonaliteter i FotoWare, og gjennomsnittsalderen vår er på 39 år, sier hun.

Med mer enn 25 års ledererfaring og målrettet arbeid med å øke kvinneandelen i tech-bransjen har Anne både erfaringer og konkrete tips å dele med deg som er klar for den første lederjobben.

Vær synlig og rekk opp hånda

– De som tar ansvar og synliggjør arbeidet de gjør, deler av sin kompetanse rundt avsluttede prosjekter, og bidrar til å hjelpe og løfte andre, blir naturlig synlige roller eller personer, sier Anne.

– Når toppledelsen og mellomlederne diskuterer potensielle kandidater for forfremmelser til lederverv, er det viktig at de husker deg. Gjør det derfor enkelt å huske deg og hva du kan bidra med gjennom å for eksempel tilby deg å lede et ekstra prosjekt eller ha et virtuelt ansvar for et prosjekt som gjør at du lærer og gjør en innsats utover dine daglige oppgaver. Fortell lederen din når du har levert bra eller overgått målsettinger eller KPIer. Gjør det enkelt for din leder å sende dette oppover i systemet ved å for eksempel oppsummere og dele dette i en epost til din leder.

Anbefalt lesning: Women Don’t Ask: Negotiation and the Gender Divide av Linda Babcock og Sara Laschever.

Anne fremhever at det ikke ligger en automatikk i tildeling av spennende prosjekter og kunder og viktigheten av å ta din rettmessige plass i selskapets struktur:

- Da jeg startet som ny i toppledelsen i et av selskapene jeg jobbet i, var det flere som spurte meg om jeg ville være med i kundemøter eller delta i deres prosjekter. De ønsket å diskutere utfordringer med meg eller spurte om jeg trengte folk på visse prosjekter. Merkelig nok var ingen av dem kvinner. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke, men min oppfordring er å tenke over ditt bidrag og synliggjøring av dette. Noen ganger handler det om at du må kanskje tilby å bidra utover dine vanlige oppgaver. En leder må kunne håndtere mange baller på en gang og kunne være proaktiv, og det er viktig å vise at dette er noe man behersker.

Barack Obama er en leder Anne trekker frem som eksempel i forbindelse med meningsytringer og perspektiver i beslutningerprosesser.

– Sørg for at din stemme blir hørt i møter. Har du noe å komme med som er relevant for saken, så si det. Det er nemlig viktig at alles stemmer blir hørt slik at man får tatt de riktige beslutningene. Barack Obama sa at når han skulle ta de aller viktigste avgjørelsene, sørget han for å ha folk til stede i møtene som han visste var uenig med ham. Slik fikk han frem synspunkter som han selv ikke hadde. Dersom du skulle oppleve å bli avbrutt eller snakket over når du har noe så si, så snakk enda høyere.

Finn deg en leder du kan skygge

En god måte å tilegne seg kunnskap og avmystifisere en del myter rundt ledelse, er å spørre om du kan skygge en seniorleder. Mange ønsker ikke å ta lederstillinger fordi de tenker at det er ensbetydende med ekstra stress og lange dager, men det trenger det ikke å være. Anne synes det å være leder, er den absolutt mest spennende jobben.

– Du får utfordret deg selv, du lærer hele tiden noe nytt, du får brukt hele deg, og det å jobbe med mennesker og ha ansvar, er ekstremt givende.

Til de som har lederansvar i dag, har Anne også tips for å løfte frem flere ledertalenter innad i selskapet.

– Når noen går ut i foreldrepermisjon, sørg for å fylle rollen midlertidig av et ledertalent i selskapet. Dermed blir det en slags leder- vikarjobb, hvor man får prøvd seg i lederrollen i en midlertidig periode. Det kan dempe prestasjonsangsten for den som får prøve seg, og samtidig bygger man flere ledere innad i selskapet.

Og til deg som ønsker å lande den første lederjobben, kan det å spørre om å fylle noens sko mens de er ute i permisjon, være et sted å starte.

Bestem deg og si ifra

Veien til lederjobben kan være kortere enn du tror, om du bare sier ifra om at du ønsker lederansvar. Det er først når din leder vet hva du ønsker, at dere sammen kan legge en plan. Om du ikke er klar for å gå inn i rollen i dag, så kan dere også legge en plan for hva som skal til for at du skal komme dit.

– Jeg hadde en gang en ansatt i mitt team, som hadde så lyst på en type lederstilling, og jeg sa jeg skulle gi beskjed om det. Han sa; «Ja, men den jobben får jeg aldri, for han som innehar den rollen i dag, kommer jo sikkert aldri til å slutte.» Hvis du tenker sånn, skjer det ingenting, og du vet ikke hva andre folk skal eller når de går videre til en annen jobb, forteller Anne.

Bygg og utvid ditt nettverk

Å ha mennesker rundt deg som du kan sparre med og lære av, er verdifullt for din utvikling. Det finnes mange gode nettverk, både bransjespesifikke og på tvers av bransjer. ODA Nettverk er et nettverk for kvinner i IT-bransjen, TechMarketing er et nettverk for markedsførere som jobber B2B, Ingeborg nettverket er et nettverk for kvinner i rørbransjen, og så videre. Her kan du hente mye, både faglig og relasjonsmessig.

– Da jeg jobbet i ODA Nettverk, gjorde vi en uformell undersøkelse i etterkant av en av våre Inspirasjonsdager. Det viste seg at fire personer hadde fått ny jobb gjennom å bygge relasjoner til potensielle arbeidsgivere i løpet av denne ene dagen, sier Anne.

Et nettverk kan for eksempel være en god plass å få deg en mentor. En mentor skal ikke være lederen din, men skal fremme personlig og profesjonell utvikling, og det skal være en gjensidig relasjon.

- Sammen med en mentor kan du reflektere rundt din nå-situasjon og planlegge veien videre. For eksempel kan dere øve på hvordan du bør prate med lederen din om at du ønsker lederansvar, forteller Anne.

Gjør ditt beste, alltid

Uavhengig av ønsket om å bli leder eller ikke, er det én ting et selskap og en ledelse alltid setter pris på, mener Anne:

– Folk som gjør jobben sin, og som alltid gjør sitt beste. I et selskap er alle roller viktige for at man skal kunne levere de beste resultatene. Tar du ansvar for rollen din og gjør ditt beste, vil du før eller senere ende opp i drømmejobben.

Hun fortsetter:

– Det handler om å være tålmodig og jobbe på – og gjøre det beste i hverdagen, og ikke kun tenke på hva som skal skje fremover eller hva som venter deg.

Fra fagekspert til generalist

Anne fikk sin første lederjobb i tech-bransjen og i Microsoft Norge da daværende leder skulle over i ny jobb. Umiddelbart slo tvilen inn, og hun spurte seg selv om hun egentlig kunne dette. Så var det dét med å tørre å si ja. Anne sa ja, og ble enig med sin leder om å prøve rollen som teamleder i seks måneder. I begynnelsen var en av de største utfordringene å gi slipp på å være fagekspert innenfor sitt område til nå å være i en generalist-rolle med fokus på å støtte fagekspertene i deres jobb.

– I begynnelsen var jeg litt stresset over at jeg ikke lenger kunne alt. I stedet for å komme med et svar på en utfordring måtte jeg nå stille spørsmål og sparre med mine ansatte for å løse teamets problemstillinger. Det tok noen måneder før jeg kjente at dét ga meg mer inspirasjon enn å være eksperten selv.

Etter prøveperioden på seks måneder var Anne sikker i sin sak. For henne var det mer givende å være en sparringspartner for de ansatte enn å være eksperten selv.

– Veldig mange higer etter lederjobben fordi de vil være stjernen og fordi det kan henge en viss prestisje over rollen, men det er ikke sånn det er. Du må velge en karrierevei fordi du elsker det, ikke på grunn av prestisjen, avslutter hun.

Drømmer du om å bli leder og inkluderer de forskjellige områdene som Anne har nevnt, vil du være godt på vei, og da gjenstår det kun én viktig ting før du kan ta fatt på nye ansvarsområder og det er å tørre å si ja når tilbudet kommer!

Lykke til.