Behnaz Ganji er sparerådgiver i DNB. Hun er lidenskapelig opptatt av sparing og mer spesifikt å bevisstgjøre kvinners forhold til sparing.

The Independence Issue
Høst 2020

Det skal ikke stå på pengene

Økonomisk uavhengighet gir deg makt, selvstendighet og frihet. Det fikk jeg lære av min mor. Her gir jeg litt av visdommen hennes videre til deg.

Publisert Sist oppdatert

De som kjenner meg, vet at jeg er en «doer.» Jeg får det som må gjøres, gjort. Men kan det utsettes, kommer jeg også i mål i siste sekund. Kanskje ikke mitt mest sjarmerende personlighetstrekk, men jeg jobber med det. I hver oppgave, hver dag. Det er likevel én ting jeg heldigvis aldri utsatte. Da jeg var liten, sa min mor: «Aldri gjør deg økonomisk avhengig av andre.»

Når du er ung, betyr de ordene så mye og så lite på en gang. Selvstendighet. Attpåtil økonomisk selvstendighet. Så store ord! I voksen alder innser jeg at de ordene er akkurat så store som jeg trodde da. Jeg innser også at økonomisk uavhengighet gir frihet, makt og selvstendighet. Alle veier fører til Rom, sies det, men du må gå den veien – og det koster. Du må planlegge og være utholdende.

Jeg skal gi deg noen tips. Konkrete, håndterbare og målbare tips. For alle vil ha økonomisk uavhengighet, ikke sant?

Sett av penger hver måned

La oss ta det grunnleggende først: Sett av penger hver måned. Om det er 500 kr eller 5 000 kr, er ikke det viktigste. Velg et beløp som står i stil med økonomien din, og juster beløpet etter hvert. Hva gjør du så med de pengene du setter av? Er det bare spørsmål om tid før de havner tilbake på brukskontoen din og forsvinner i det store dragsuget? Skjuler du kontoen i nettbanken? Går pengene inn på en fellesbuffer til uforutsette utgifter, eller forvalter du pengene slik at de jobber for deg i fond, for eksempel?

Jeg skal hjelpe deg å sette opp en plan. Og disse tipsene er like relevante nå som for 10 år siden og kommer til å være nyttige de neste 10 årene. Hvilke faktorer skal være med i planen din? Jo – formål, risiko og tid.

Hva er formålet med sparingen? Pensjon? Ferie? Kanskje skal du bytte jobb eller begynne å studere. Økonomisk selvstendighet gir deg fleksibilitet til å ta akkurat de valgene du ønsker. Fordelen med å ha et formål er at du også setter en sluttid på sparingen din. Målet er en avgjørende faktor. Hvordan kommer du dit?

Risiko er et ord som bærer med seg negative assosiasjoner for mange. Risiko betyr at ting kan gå galt. På veien til økonomisk selvstendighet er risiko helt nødvendig. Et nødvendig onde vil noen si, men en del av risikoen består av svingninger. Og det er i svingningene gevinsten ligger.

Ta tiden til hjelp

Tid er din beste venn på veien til økonomisk selvstendighet, og det er her tålmodighet kommer inn. Periodevis vil det kreve mye tålmodighet. Tålmodighet gjennom perioder hvor du føler du settes tilbake økonomisk, og hvor du vil sette spørsmålstegn ved om sparingen er verdt det. Likevel er det ett poeng du skal sitte igjen med etter å ha lest denne teksten: Tid er din beste venn i sparingen. Bruk den til din fordel, og spar jevnt og trutt frem mot målet.

Med overskrifter som Norske småsparere har tapt 17 milliarder kroner på to uker på NRK.no og Koronafrykt på børsene: – Ikke opplevd lignende situasjon på TV2.no er det lett å la panikken prege valgene dine. Finanskriser a la 2008/2009 og korona i 2020 er ekstremsituasjoner. Børsfall av den størrelsen trenger du ikke forberede deg på. Skulle de treffe deg i spareperioden, stå i det og hold deg til planen. Hold deg alltid til planen.

Velg fond

Den enkleste og hyppigst anbefalte formen for sparing i dag er fondssparing. Sparer du i fond, legger du penger i markedet, og over tid får du betydelig bedre avkastning. Tall fra MSCI World Index viser at de siste 10 årene har det globale markedet gitt en årlig snittavkastning på 9,90 %. To faktorer spiller inn her: risiko og gevinst. Fond innebærer større risiko enn konto, men risikoen er reelt sett liten. Og jo mer tid du har, jo mindre blir risikoen. Dermed øker også avkastningen. Ikke bare får du i snitt bedre avkastning i fond enn i bank, men for hvert år med bedre avkastning har du mer å få avkastning på i fremtiden. Tiden gir deg mer penger og reduserer risikoen.

Avkastningen du akkumulerer over tid, innebærer også at du i perioder må ha is i magen. Når markedet faller 30 % på 2 uker, som under koronakrisen, må du holde fokus på målet ditt frem i tid. Sitt rolig i båten når det bølger som verst. Du kommer ikke til å angre på det. Sparer du fast hver måned, kan du bruke periodevise nedgangstider til din fordel. Se for deg at hver andel i et fond har en pris. Du får X antall andeler per innskudd du gjør. Når markedet faller, reduseres prisen på andelene, og du får flere andeler per innskudd. Når markedet igjen går opp – som det vil gjøre – har du flere andeler som øker i verdi. Fast sparing i fond reduserer risikoen med tanke på når du går inn i markedet, og det vil over tid gi deg en god gevinst.

NB!

Verdien av en investering i fond går både opp og ned. Du kan ha år med helt fantastisk avkastning og år med skikkelig dårlig avkastning. Likevel, sparer du gjennom flere år, er sannsynligheten for bedre avkastning enn på bankkonto svært høy. Du bør derfor ha tålmodighet til å sitte gjennom børsfall. Selger du etter børsfall, kan du tape på investeringen din. Vi anbefaler en sparehorisont på minst fem år. Historisk avkastning er ingen garanti for videre positiv utvikling. Hvordan et fond utvikler seg i fremtiden, avhenger av både forvalters dyktighet, markedene, priser og andre forhold.

Det er flere årsaker til at fondssparing er den mest anbefalte sparingen for folk flest. Det er enkelt fordi du ikke trenger å velge selskaper selv. Du legger opp til en sparing som du holder deg til gjennom hele spareperioden. Samtidig som det er effektivt og gunstig. Effektivt fordi fondet allerede gjør all jobben for deg, og gunstig fordi du over tid oppnår bedre avkastning enn bankkonto.

Fond er anbefalt for sparemål på fem år eller mer frem i tid og for penger som tåler noe verdisvingninger underveis. Hvor mye avgjør hvilket fond du velger.

Uavhengighet og selvstendighet er et enormt tema. Definer uavhengighet slik du ønsker, men økonomisk uavhengighet vil uten tvil være en viktig del av veien du må gå mot selvstendighet, makt og valgfrihet. Dette er en del av jobben som kun du kan gjøre. Den makten har du allerede.