Cecilie er utdannet innen kommunikasjon, språk og ledelse, og har bred erfaring som leder i kultur- og reiseliv.

The Utopian Issue
Vår 2022

Ubalanse – den nye balansen

Om ledelse i selvledelsens tid

Publisert

«Få balanse i hverdagen», «Hvordan skille jobb og fritid», «Sørg for å logge av ofte nok». Selvledelse er høyaktuelt, og overskriftene florerer i media med en og samme vinkling; At vi bør sjonglere hverdagen slik at vi får balanse mellom jobb og fritid – og mellom plikter og egne behov. Aldri har jeg fått så mange forespørsler om selvledelse, hybride arbeidsdager og balanse i livet som denne vinteren. Det virker som om «alle» vil jobbe fritt og fleksibelt, samtidig som arbeidshverdagen også bør preges av forutsigbarhet i en uforutsigbar tid.Jeg har ikke troen på at vi gjennomgående kan leve i perfekt balanse ved å fordele timene våre og energien vår jevnt på de ulike rollene vi har. Den perfekte balansen i livet er en utopisk tanke, om balanse betyr å finne tids- og energimessig likevekt mellom jobb og fritid. Livet skjer, og alt kan ikke planlegges. Ulike ytre hendelser og uforutsette behov vil alltid komme i veien om vi forsøker å leve med for mange selvpålagte «må» og «bør» i hverdagen. En kontinuerlig jakt på stadig mer ro og perfeksjon i prioriteringene våre kan føre til det motsatte av hva vi ønsker; det gir oss fort uro. For mens vi strever med å finne den perfekte balansen i livet, er det fort gjort å føle at vi ikke strekker til når vi gang på gang mislykkes med tidskabalen.

Glem tanken om å skape likevekt mellom jobb og fritid, det krever så mye å skulle balansere på en slik tynn line gjennom livet. Gå heller for en god rytme som gjør at du holder takten når utfordringene kommer og ytre og indre (tids)press bygger seg opp. Livet går i faser, både på privaten og i jobbsammenheng. Da er det realistisk at tidsbruken vår også varierer i takt med de ulike fasene og sesongene. Ved å etablere noen få, faste vaner – som søvnrytme, hvordan vi holder oss fysisk i form og hva vi spiser – håndterer vi lettere de uunngåelige svingningene i tidsbruken vår. Når vi nå ser endringer i hvor og hvordan vi jobber, er det mange av oss som lurer på hvordan den nye arbeidshverdagen blir. Hvor mye hjemmekontor skal vi ha? Og hvor mange timer bør vi være på jobb?

Jeg tror spesielt to faktorer blir viktige i gode lederskap fremover: Tillit og forutsigbarhet. Vi vil – enda mer enn før – jobbe hvor vi vil og når vi vil, uten å forholde oss til den tradisjonelle 8–16-modellen. Om ansatte skal skape vekst og utvikling med friheten de får i den fleksible hverdagen, trenger de forutsigbare, tydelige rammer å forholde seg til. Det forutsetter trygg, tydelig og tillitsbasert ledelse.

God ledelse krever tydelighet og takhøyde innenfor et felles rammeverk. Men, innenfor de gitte rammene bør hver enkelt få sjonglere tiden og energien sin som de vil. Den tradisjonelle lederen som skulle ønske at stemplingsuret fortsatt var i bruk, kan vente seg utfordrende tider. For skal de ansatte behandles likt, må de behandles ulikt. Visst bør virksomheter ha like rammer og vilkår for medarbeiderne sine. Men hvordan hver enkelt er skrudd sammen, påvirker i stor grad hvordan vedkommende vil jobbe og hva som skal til for å få henne til å yte.

Jeg tror fremtidens suksesshistorier kommer fra dem som våger å gi slipp på kontrollen og la hver enkelt få finne sin vei. Normene endres, og timeantallet blir mindre viktig. Vi kan være vel så effektive ved å jobbe fem timer med god driv, fremfor å presses inn i normert arbeidstid med et jobbformat og et fysisk arbeidsmiljø som ikke samstemmer med egne preferanser.

Ord som «selvledelse» og «hybrid hverdag» er blitt forslitte begreper den siste tiden, og vil sannsynligvis florere en god stund til i de tusen lederstrategier. Så var det det å gjøre ord til handling, da. En av de største utfordringene for ledere fremover blir å finne den magiske formelen som gir de ansatte lyst til å bruke tid på kontoret (om enn ikke alle samtidig) uten å ta fra dem aspektet selvledelse.

Hvordan holde på fellesskapet nå når Teams er blitt den nye telefonen og det mest brukte møterommet? Hva skal til for å skape trivsel på jobbkontoret gjennom de neste ti årene? Hvordan gjøre arbeidsstedet så attraktivt at medarbeiderne vil bruke deler av tiden sin der?

Kjernetid-begrepet vil sannsynligvis endre innhold; nå handler det om hver enkelt sin selvdefinerte kjernetid, mer enn antall arbeidstimer og når alle må være logget på. En god jobbstruktur fungerer best når vi klarer å veksle mellom ulike mentale gir gjennom dagen og uken. Vi trenger mental tomgang mellom de mer utfordrende oppgavene for å kunne håndtere faglig komplekse eller personlig krevende situasjoner. De fleste av oss vil ha behov for dager hvor vi står helt fritt til å sjonglere fritid og arbeidstimer om vi skal oppleve reell fleksibilitet og selvledelse. Det forutsetter at faste trefftidspunkter på arbeidsstedet blir tydelig kommunisert fra arbeidsgiver. Først da kan hver enkelt medarbeider bygge sin egen kjernetid rundt kollegamøtene ved det felles, sosiale leirbålet; kaffemaskinen på jobbkontoret.

Tips for å sjonglere fleksible dager

1. Lag gode rutiner som rammeverk for dagene dine

Finn en rytme som gir forutsigbarhet, og bygg fleksibiliteten rundt de faste tidene, som måltider, trening og søvn.

2. Dyrk tre travle dager

Vær ekstra ambisiøs tre arbeidsdager i uken, mens to av dagene har mer luft i kalenderen og på to do-listen. En slik rytme sikrer variasjon og gjør at vi får tid og kapasitet til å håndtere uventede oppgaver og situasjoner som dukker opp.

3. Vær bevisst på hvor du velger å jobbe med ulike oppgaver

Finn ut hvor du jobber best når du driver med oppgaver som krever høy konsentrasjon, og hvordan du fordeler tiden og arbeidstempo mellom ulike prestasjonsnivåer og mental modus. Ingen kan gå på mentalt høygir hver time, hver dag, over tid.

4. Glem perfekt balanse i hverdagen

Å bruke krefter på å prøve å perfeksjonere egen tidsbruk fører til slitasje, og tar energien bort fra både jobbrelaterte oppgaver og fritidssysler. Det skal ikke ta tid å styre tiden.

5. Vær opptatt av energibruk og resultater fremfor tidsbruk

Fokuser på energibruk og resultater fremfor antall timer. Blir jobben gjort, får du nok søvn og har du hvilepuls når du hviler? Da er du kommet så nær den utopiske balansen som du kan, tenker jeg.

6. Gi deg tid, ta vare på øyeblikkene

Unngå å planlegge så mye at livet blir som en timeplan. Ha fri tid og nok rom til å være spontan.