Vurderer du å ta på deg et styreverv? Eller skal du selv sette sammen et styre? Da har Ingvild Myhre noen gode råd til deg.

The Power Issue
Vår 2021

Styre eller styre unna?

Vurderer du å ta på deg et styreverv? Da har jeg noen tips til deg.

Publisert Sist oppdatert

Med mer enn 20 års erfaring både med styrer og det å være styremedlem/styreleder har jeg opplevd mye forskjellig og sett på nært hold hvor viktig godt styrearbeid er for de ulike virksomhetene. Mitt første styreverv fikk jeg i 1993. På den tiden var jeg divisjonsdirektør i det som i dag er Nexans. Jeg var heldig som hadde en del mennesker rundt meg (les: over meg) som våget å sette en relativt ung og uerfaren person til rors. Noe av årsaken til at dette gikk bra, var nok at de samme personene ikke slapp meg helt av synet, men var der da jeg trengte dem. Alcatel/Nexans/Thales, som jeg arbeidet for i over 15 år, ga meg erfaring og kompetanse innen mange fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Erfaring og kompetanse som har vært verdifull for meg å ha med meg inn de ulike styrerommene. Det var også svært verdifullt å lære av erfarne ledere og styremedlemmer og lære meg å finne min måte å få brukt min kompetanse best mulig.

Hva er godt styrearbeid?

Godt styrearbeid er svært viktig for våre ulike virksomheter, enten det er privat eller offentlig eierskap, store eller små virksomheter. Men hva er godt styrearbeid? Som jeg allerede har vært inne på, finnes det verken et enkelt eller et utfyllende svar på dette spørsmålet. Svaret avhenger i stor grad av hvor bedriften og administrasjonen befinner seg. Lite er så ressurssløsende og demotiverende som styremedlemmer som skal overgå en kompetent administrasjon i detaljkunnskap. Ikke minst for gründere og tidligfase-selskaper er et godt kompetent styre en svært viktig ressurs.

Noen av de viktigste oppgavene er å

  • sørge for å ha den rette daglige lederen

  • bidra til strategi og forretningsutvikling

  • holde fokus på bedriftens situasjon og behov

  • føre tilstrekkelig kontroll og tilsyn

  • sørge for at styret selv utvikler og forbedrer seg

Det finnes mange synspunkter i retning av at styrerommene kan forbedres, og at eiere i større grad bør prioritere gode styrer. Årsaken til at dette ikke prioriteres mer, kan være at man blir husblind. At man mener man har den nødvendige kompetansen, og dermed ikke har behov for noe i tillegg. Det kan være at man prøver å unngå økte kostnader, og at man tror at de som er eiere, etter hvert mister kontroll. I stedet burde man i større grad tenke at et godt styre vil gi nye synspunkter og innspill til økt verdiskaping og lønnsomhet. Samtidig vil det kunne bidra til tenke nytt i en tid hvor innovasjon, nyskaping og bærekraft er viktig.

Da jeg tok på meg gründerjobben som daglig leder i Network Norway, var det mye verdifull erfaring å ta med seg da vi skulle sette sammen et godt styre. Jeg ønsket både å ha de utfordrende og kritiske spørsmålene og de innovative og støttende spørsmålene. Eiere har ikke alltid bare bedriftens ve og vel for øye når et styre skal velges, og jeg har selv gjennom årene fått lære, erfare og føle på kroppen hvor mye et styre kan bidra med både på godt og vondt. Heldigvis er gründerlivet veldig spennende og morsomt når det går bra, men det er og ofte mye berg-og-dal-bane, og man kan føle seg veldig alene. Men da skal du tenke på det positive, det å være med på å skape egen fremtid, påvirke og skape noe nytt, gjerne i form av bedre løsninger og tjenester.

Hvordan takler man rollen som ny i styret?

Velger du og si ja til et styreverv, skal du være klar over at du påtar deg et stort ansvar. Ansvar og risiko er noe du må være villig til å leve med. Sett deg godt inn i tilgjengelig informasjon og prøv å gå litt bak all informasjonen for å forstå hensikten og hvordan dette kan brukes til det beste for virksomheten.

Jeg vil bruke anledningen til å fremheve den mer verdiøkende delen av styrearbeidet. Som jeg innledet med, vil alle styrer ha nytte av god og relevant kompetanse i styret, men spesielt viktig er dette i tidligfase-selskaper. Så hvordan finne frem til gode styremedlemmer, og hvordan bli sett som en mulig kandidat? Bruk nettverket ditt og bygg det videre ut. Ta kontakt og vær tydelig på hva du ønsker, enten det er å finne styrekandidater eller du selv ønsker å være kandidat. Det er viktig å se på virksomhetens behov i et helhetlig perspektiv, enten du skal finne frem til et styre eller selv gå inn i et styre.

Hvorfor ønsker du å gå inn i styrer, og i hvilke styrer vil du inn i? Hva er det du kan bidra med, og hva er din kompetanse? Hvem er de andre i styret, og hvordan får du den beste totale kompetanse inn i styrerommet? Mangfold er et viktig ord her, og da tenker jeg på mye mer enn kjønn. Jeg tenker også på faktorer som erfaring og kultur. Hvilke produkter, tjenester, kunder og markeder er det virksomheten opererer i og mot? Tenk godt gjennom dine sterke og svake sider, og vær ærlig på hva du kan bidra med akkurat i dette styret. God selvinnsikt og selvtillit rundt egen kompetanse er viktig, men samtidig må du huske at det å lytte til de andre, er minst like viktig.

Styrearbeid er ingen egotripp, gode resultater avhenger av godt teamarbeid. Det skal du være spesielt oppmerksom på når du tar en styrelederposisjon. Hvordan sikre at du får frem det beste av hele styret og får brukt kompetansen til virksomhetens beste? Her vil jeg spesielt trekke frem viktigheten av å få inkludert nye styremedlemmer så raskt som mulig. Jeg har selv opplevd og sett resultatet av gode onboarding-prosesser.

Min egen erfaring er at styrearbeidet gir mye verdifull og god erfaring og kontinuerlig læring. Det å få bidra til at virksomheter lykkes, er en glede. Noen ganger er det krevende utfordringer, og ikke alle virksomheter lykkes, og det må man være klar over. Særlig i disse korona-tider dukker det opp nye utfordringer, men det dukker også opp mange muligheter. Men igjen, når virksomheter utvikler seg bra og lykkes, da er det mye glede i å kjenne på det man har fått være med på å skape. Så for deg som ønsker å bidra til godt styrearbeid, fortell det til nettverket ditt og ta kontakt, gjerne med miljøer som aktivt arbeider med styrer og rekruttering. Lykke til, og ta gjerne kontakt med oss i i Styrelsen!